Loading...

Kaj je…?

Tehnično pisanje

(angl. technical writing) Vsako podajanje tehnične vsebine na razumljiv način. Če vas ujezi računalniški program in ne najdete rešitve, boste kliknili Pomoč in jo dobili (kako dobra bo, je odvisno od tehničnega pisca oziroma zasnove pomoči). Če kupite nov pomivalni stroj, vam bodo navodila povedala, kaj pomeni kakšen gumb. In če vas boli glava, vam bodo navodila v škatlici razložila, kako vzeti zdravilo in kakšne učinke ima. Mi vam lahko pomagamo, da vas ne bo bolela glava — spišemo razumljiva, jedrnata in uporabna navodila.

Uredniško delo

Pregled knjižnega besedila, medijskih vsebin, slovarjev, člankov, projekta ipd. tako, da so besedila smiselno zgrajena, slogovno ustrezna, sporočilno jasna in ustrezna glede na ciljno publiko in namen.

Pisanje v senci

(angl. ghostwriting) S pisanjem v senci se ukvarjajo pisci, ki anonimno oziroma za druge, podpisane avtorje ustvarjajo zgodbe, članke, govore, scenarije. Najpogosteje priskočijo na pomoč pri snovanju avtobiografij, lahko sodelujejo zgolj pri prečiščenju in urejanju besedil, nemalokrat pa sami stojijo za celotnim delovnim procesom. Naša ekipa ima izkušnje s pisanjem v senci pri priredbi animiranih filmov za otroške slikanice. Seveda nepodpisana;)

SEO vsebina

Iskalnikom prilagojena spletna stran. Namen optimizacije spletnih strani (SEO) je povečanje obiska in višja umeščenost med najdenimi rezultati v iskalnikih, npr. v Googlu. Zaradi zapletenosti spletne optimizacije so se razvila podjetja, ki se ukvarjajo izključno s SEO/SEM optimizacijo. Vsebinski del spletne optimizacije vključuje pripravo skrbno premišljene vsebine v zgradbi in naboru besed.

TEKSTOPISJE

(angl. copywriting) Priprava marketinških (slogani, oglasi, študije primera, zgodbe o uspehu, PR članki, govori, predstavitve izdelkov ipd.) besedil z namenom povečevanja ugleda in donosa podjetja. Dobrega tekstopisca poleg sposobnosti stvaritve besedil odlikuje poznavanje področja in najnovejših trendov ter poznavanje standardov in pravil tržnega komuniciranja. Brez razumevanja naročnika in njegovih potreb ne bo zares zaživela nobena zgodba.

Grafično oblikovanje

Ustvarjalni proces, s katerim oblikovalec pomaga posredovati želeno sporočilo ciljni publiki. Grafično oblikovanje je pomembno pri oblikovanju identitete podjetij (logotipi in blagovne znamke), publikacij (knjige, revije in časopisi), spletnih strani, oglasov, embalaž … In če je sporočilo podkrepljeno z dobro in verodostojno vsebino, ki ima dodano vrednost za prejemnika, je namen dosežen.

LEKTORIRANJE

Lektoriranje je celovit jezikovni in slogovni pregled besedila. Šolani jezikoslovci z ustreznimi kompetencami morajo pri svojem delu upoštevati pravopisno in slovnično normo ter sooblikovati besedila v smislu pomenskosti in razumljivosti. Lektorirana naj bi bila vsa besedila, ki so tako ali drugače objavljena in se pojavljajo v javnosti (razlika med naj bi bila in je precej očitna, mar ne?). Ne samo besedila, ki so namenjena tisku — tudi spletne strani, različne spletne objave, tiskani in spletni oglasi se bodo bolje izkazali in zadovoljili ciljno publiko, če bodo jezikovno izbrušeni in slogovno umerjeni.